Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu

Zdjęcie: Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu

Koncepcja Ogrodu Feniksa nawiązuje do motów ogrodu Yuanming pod Pekinem, uznanego za „wzór wzorów”. Układ przestrzenny projektowanego ogrodu nawiązuje do motywu mitycznych dziewięciu kontynentów z Yuanming Yuan. Całość założenia, tworzy zamknięty mikrokosmos, do którego prowadzą cztery bramy, strzeżone przez Żółwia, Smoka, Feniksa oraz Tygrysa. Klasyczny dla feng shui schemat został podkreślony poprzez podział terenu na ogrody czterech pór roku.
Centralną część przestrzeni zajmuje „lotosowy” staw. W części północnej ogrodu zlokalizowano cztery pawilony. Górujący nad stawem stanowi również dwustronną scenę dla koncertów lub widowisk. Zachodni przeznaczono na herbaciarnię oraz funkcje związane z medycyną chińską, a we wschodnim zaproponowano sklep i miejsce zabaw dla dzieci. Nad całością dominuje dwukondygnacyjna bryła restauracji, z gankiem otwartym na wewnętrzny dziedziniec. Pełen program Ogrodu Feniksa przestawiono na stronie projektu.

Koncepcja Ogrodu Chińskiego zrealizowana w Zakładzie Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury PWr, jest wynikiem wielomiesięcznych studiów i analiz w zakresie sztuki i kultury chińskiej, a także potencjału miejsca (badania gruntowo-wodne, inwentaryzacje drzew, ekspertyzy dot. zaopatrzenia w wodę). W finalnej fazie opracowania wzięli udział prof. Chen Qionglin – specjalista w specyficznej dla Chin sztuce kamieni oraz dr inż. arch. Fan Jungfan, która nadała ostateczny wyraz projektowanym elementom architektonicznym. Bardzo cenne były też uwagi i pomoc ze strony chińskich stażystów: Yuana Jinfenga oraz Sisi.

Metryka projektu

Koncepcja projektowa

Zespół: A. Drapella Hermansdorfer, Fan Junfang, P. Ogielski, M. Brodzka, E. Podhajska, Ł. Dworniczak, S. Rozalski, B. Teichert, D. Skarżyński, Z. Ćwik

Inwestor: Urząd Miejski Wrocławia

Wrocław 2008

strona projektu: www.krajobraz.wroc.pl/och/

Powierzchnia: 4,5 ha

Obszar opracowania
Teren szkółki ogrodniczej oraz ogródków działkowych, zlokalizowany na tzw. Wielkiej Wyspie, pomiędzy dwoma sektorami Parku Szczytnickiego – u zbiegu ulic 8 Maja oraz Adama Mickiewicza; w związku z planowaną przebudową układu komunikacyjnego całość przeznaczona do zmiany funkcji i włączenia do Parku Szczytnickiego.

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony