Kategoria:

Brzeg

Zdjęcie: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Radni Brzegu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”. Sporządzenie planu ochrony jest następstwem...
Zdjęcie: Broszura informacyjna o Parku Kulturowym „Książęce Miasto Brzeg” Broszura informacyjna o Parku Kulturowym „Książęce Miasto Brzeg”
Park Kulturowy \"Książęce Miasto Brzeg\". Informator dla mieszkańców i przedsiębiorców Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacją nt. walorów i zasad ochrony...
Parki kulturowe w Polsce – rozmieszczenie i typologia
W ostatnich latach licznie powoływane są nowe parki kulturowe w Polsce z uwagi na potrzebę kompleksowej ochrony krajobrazu. Ta forma ochrony przestrzeni podnosi prestiż...
Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg”
Rada Miejska Brzegu przyjęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego \"Książęce Miasto Brzeg\". Będzie to pierwszy park kulturowy na Opolszczyźnie. Utworzenie...
Media o utworzeniu „Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg”
NTO.pl - Książęce Miasto Brzeg. W mieście powstanie park kulturowy  ...
Zdjęcie: Studium krajobrazu kulturowego miasta Brzegu Studium krajobrazu kulturowego miasta Brzegu
W 2016 roku zakończono badania naukowe, których efektem jest opracowanie pt. \"Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego\"....
Przewiń na górę strony