Parklety dla ulicy Daszyńskiego

Zapraszam do obejrzenia projektów koncepcyjnych parkietów dla ul Daszyńskiego we Wrocławiu. Pomysły opracowali studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej  w ramach kursu Architektura Krajobrazu.

Parklet jest indywidualnie projektowanym obiektem małej architektury, który ma na celu wprowadzenie nowych funkcji w przestrzeni publicznej. Lokalizowany jest w obszarze pasa drogowego na jednym lub kilku miejscach parkingowych, zamieniając tym samym  miejsca postoju pojazdów w przestrzenie zagospodarowane dla mieszkańców. Lokalizacje  i funkcje tych instalacji łączy się zazwyczaj z pobliskimi obiektami gastronomicznymi, dla których mogą pełnić rolę oryginalnych ogródków letnich.

Prezentacja 1

Prezentacja 2