Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu

Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia 10 kwietnia 2014 r. (zmiana z dnia 24 listopada 2016 r.), w celu poprawy skuteczności ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów.

Zapisane w Uchwale główne cele utworzenia Parku Kulturowego to:
– ochrona materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego;
– regulacja handlu i działalności gastronomicznej oraz
– regulacja działań reklamowych.

PK Wrocław

Granica Parku Kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu (źródło: www.wroclaw.pl/files/Park%20Kulturowy/zalacznik-01-mapa-pk.pdf)

Park Kulturowy we Wrocławiu zajmuje powierzchnię 210 ha. Jego granice wyznaczają: Fosa Miejska, Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, a także park Słowackiego, Promenada Staromiejska i plac Kościuszki stanowiące najcenniejszy obszar Wrocławia wpisany do rejestru zabytków.

Autorzy uchwały wskazują następujące cele wdrażanych przepisów:
– zachowywanie historycznych układów urbanistycznych i obiektów zabytkowych;
– odtwarzanie historycznych  układów  urbanistycznych,  a także  ich  uzupełnianie  i wzbogacenia wpisujące nowe struktury o wysokiej jakości w istniejącą tkankę historyczną;
– zapewnienie ekspozycji  zabytków  nieruchomych  i historycznych  zespołów  budowlanych,  historycznie ukształtowanych dominant oraz trójwymiarowej sylwety miasta;
– rewaloryzowanie i rewitalizowanie przestrzeni miejskiej;
– ograniczenie niekorzystnego wpływu nośników reklamowych w postaci tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków związanych z ochroną parku kulturowego na przestrzeń publiczną (Uchwała w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”).

Załączniki do uchwały stanowią:
– wzory stałych kiosków ulicznych;
– wzory słupów reklamowych;
– wykaz miejsc, w których dopuszcza się handel poza budynkami.

Przepisy uchwały obowiązują od 23 kwietnia 2015 r. i pozwoliły na znaczne ograniczenie chaosu reklamowego.

Źródła:
– UCHWAŁA NR LVI/1465/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”
– Park kulturowy we Wrocławiu, strona na portalu miejskim – www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw

– Park Kulturowy Stare Miasto w BIP UM Wrocławia – http://bip.um.wroc.pl/artykuly/676/park-kulturowy-stare-miasto

Inne

Przykładowe projekty

Przewiń na górę strony