Wirtualna rekonstrukcja zabudowy majątku w Kłóbce

Zespół dworski w Kłóbce przed 1945 r.

Na potrzeby realizacji ścieżki dydaktycznej w parku zrealizowaliśmy wirtualną rekonstrukcję przedwojennej zabudowy zespołu dworskiego w Kłóbce. Modelowanie poprzedziły badania archiwalnych materiałów kartograficznych i inwentaryzacji budowlanych, prace terenowe oraz konsultacje z pracownikami Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.. Na wizualizacjach, poza istniejącymi obecnie budowlami przedstawiono historyczne budowle: parterowy dwór, lamus, młyn, oficynę oraz zabudowę folwarku. Czytaj

Parki kulturowe w Polsce – rozmieszczenie i typologia

Parki kulturowe powołane do końca 2016 r.

W ostatnich latach licznie powoływane są nowe parku kulturowe z uwagi na potrzebę kompleksowej ochrony krajobrazu. W grupie 35  utworzonych w Polsce do końca 2016 r., można wskazać siedem ich typów z uwagi na rodzaj zasobów objętych tą formą ochrony:

I. PK tworzone w celu ochrony krajobrazu kulturowego obszarów centrów staromiejskich obejmujące ścisłe centra miast (numeracja zgodna z tabelą poniżej):
– Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu (4),
– Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie (17),
– Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu OO. Dominikanów w Jarosławiu (24),
– Park Kulturowy Miasta Końskie (32),
– Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki (18),
– Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego (31),
– Park Kulturowy Książęce Miasto Brzeg (23).

Czytaj

Współpraca w branży

Połączyliśmy siły z czołowymi przedsiębiorstwami z branży architektury krajobrazu. Firmy:
Leaf Project Studio,
Arborysta.com,
PHU Dworniczak s.c.
podjęły współpracę aby wspólnie realizować projekty i prace wykonawcze.

Idea podjęcia współpracy pomiędzy firmami odnosi się do realizacji w praktyce zasad zrównoważonego rozwoju. Rozumiemy je, jako promowanie w naszych firmach działań takich jak zwiększanie bioróżnorodności i poprawa jakości życia ludzi i innych istot. Stawiamy na współpracę w interdyscyplinarnych zespołach oraz kompleksowe rozwiązywanie zadań z zakresu architektury krajobrazu.

Naszą misją jest kształtowanie przestrzeni:
– siłami natury,
– zgodnie z tradycją miejsca i
– nowoczesnymi metodami.

Zespół – idea wspódziałania

Podstawą wszelkich działań są interdyscyplinarne zespoły naukowców i praktyków. Realizując ekspertyzy, projekty i prace wykonawcze, korzystamy ze wsparcia wielu zaprzyjaźnionych firm i ekspertów:

  • kwerendy i badania architektoniczne: dr inż. arch. Artur Kwaśniewski – wykaz dorobku,
  • arborystyka i ochrona środowiska: inż. arch. kraj. Maciej Motas – Arborysta.com,
  • architektura: mgr inż. arch. Marek Szurlej,
  • badania zasobów hydrograficznych: dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk – EnviroTrim,
  • modelowanie przestrzenne i wizualizacje mgr inż. arch. kraj. Hanna Olczyk – strona www.

Polecam również sprawdzone firmy wykonawcze, które realizują prace w zakresie architektury krajobrazu:
Strefa Zieleni – Piotr Drozda
Zielona Kreacja – Grzegorz Olszewski
GreenIn – Agata Szachta

Nasadzenia zastępcze

Wykonujemy projekty nasadzeń zastępczych na terenach prywatnych i miejskich.W ich zakresie oferujemy:

  • rozpoznanie i inwentaryzację terenu pod kątem nasadzeń,
  • wykonanie projektu wg. zaleceń właściciela terenu,
  • opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysu,
  • szybką realizację nasadzeń i nadzór prac,
  • pozyskanie decyzji administracyjnych oraz odbiorów prac.

Łukasz Dworniczak

dr inż. architekt krajobrazu Łukasz Dworniczak, Wrocławianin, zawodowo związany również z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony i gospodarowania krajobrazemCzytaj

Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg”

Rada Miejska Brzegu przyjęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”. Będzie to pierwszy park kulturowy na Opolszczyźnie.

Utworzenie PK poprzedziły ponad roczne badania i analizy dotyczące zasobów krajobrazu kulturowego miasta oraz uwarunkowań przestrzennych. W opracowaniu pt. „Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego” (Dworniczak, Kwaśniewski 2016) przestawiono:
– podstawowe źródła i opracowania dotyczące krajobrazu kulturowego miasta;
– uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta oraz funkcji miastotwórczych Brzegu, jako wyznaczników krajobrazowych;
– charakterystyka struktur krajobrazu kulturowego i wyróżników miasta;
– uzasadnienie utworzenia Parku Kulturowego wraz z propozycjami jego nazwy;
– rekomendowane cele i zasady ochrony krajobrazu kulturowego;
– analizę SWOT dla planowanego utworzenia i funkcjonowania PK.