Kategoria:

BLOG KRAJOBRAZOWY

Zdjęcie: Promenada Krzycka – najdłuższy ciąg terenów zieleni we Wrocławiu Promenada Krzycka – najdłuższy ciąg terenów zieleni we Wrocławiu
Zrealizowane opracowanie pt. Rozpoznanie i analiza zasobów krajobrazu kulturowego Promenady Krzyckiej we Wrocławiu na potrzeby jej rewaloryzacji jest obszernym studium,...
Zdjęcie: Park Wschodni we Wrocławiu Park Wschodni we Wrocławiu
Park Wschodni (z niem. Ostpark) założono na obrzeżach przedwojennego Wrocławia jako nowy teren zieleni dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się miasta....
Uchwała reklamowa. Przewodnik dla gmin.
Polecam publikację pt. Uchwała reklamowa. Przewodnik dla gmin, autorstwa Anny Fogel....
O krajobrazie wsi Tarczyn
Krajobraz kulturowy Tarczyna jest rezultatem wielowiekowych przemian zagospodarowania przestrzeni, zdeterminowanych przez cztery zasadnicze procesy: - lokację wsi na prawie...
Trakt Hugo Richtera we Wrocławiu
Trakt Hugo Richtera (Hugo Richter Weg) Ścieżka spacerowa Hugo Richter Weg założona została z inicjatywy Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta w 1893 r. i stanowiła...
Zdjęcie: Park Duisburg Nord Park Duisburg Nord
Park Duisburg Nord (więcej…)...
Holtzmarkt 25 w Berlinie
Kilka fotografii z alternatywnej realizacji przestrzeni publicznej na Holtzmarkt 25 w Berlinie. (więcej…)...
Zdjęcie: Broszura informacyjna o Parku Kulturowym „Książęce Miasto Brzeg” Broszura informacyjna o Parku Kulturowym „Książęce Miasto Brzeg”
Park Kulturowy \"Książęce Miasto Brzeg\". Informator dla mieszkańców i przedsiębiorców Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacją nt. walorów i zasad ochrony...
Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu
Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia 10 kwietnia 2014 r. (zmiana z dnia 24 listopada 2016 r.), w celu poprawy...
Zieleń w systemie informacji przestrzennej Wrocławia (SIP)
SIP - System Informacji Przestrzennej jest zbiorem informacji na temat przestrzeni i obiektach w niej wyróżnionych, a także relacjach jakie zachodzą pomiędzy nimi. Celem...
Parki kulturowe w Polsce – rozmieszczenie i typologia
W ostatnich latach licznie powoływane są nowe parki kulturowe w Polsce z uwagi na potrzebę kompleksowej ochrony krajobrazu. Ta forma ochrony przestrzeni podnosi prestiż...
Ochrona ptaków w mieście
Dworniczak poleca publikacje „Ochrona ptaków w mieście” to konkretny i przystępnie opracowany, ale przede wszystkim bardzo fachowy poradnik dla miłośników ptaków....
Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg”
Rada Miejska Brzegu przyjęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego \"Książęce Miasto Brzeg\". Będzie to pierwszy park kulturowy na Opolszczyźnie. Utworzenie...
Zdjęcie: Studia i analizy krajobrazowe dla zabytkowego parku w Żelaźnie Studia i analizy krajobrazowe dla zabytkowego parku w Żelaźnie
W ramach opracowania pt. Kwerenda oraz interpretacja źródeł historycznych i opracowań nt. założenia pałacowo-parkowego w Żelaźnie (pow. kłodzki). Analiza zasobów...
Przewiń na górę strony