Kategoria:

PORTFOLIO

Zdjęcie: Atlas krajobrazowy Republiki Czeskiej Atlas krajobrazowy Republiki Czeskiej
W Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) z 2000 roku, ratyfikowanej przez większość krajów europejskich (w tym Polskę w 2004 r.) zapisano, iż krajobraz to obszar,...
Strona www Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Łukasz Dworniczak oraz Sebasian Kończak są autorami witryny internetowej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Zgodnie z życzeniem zamawiającego serwis wykonano...
Łukasz Dworniczak – wykaz publikacji i opracowań naukowych
  2016 Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski, Oleg Mycak, Tomasz Ossowicz , Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego...
Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w Kluczborku Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w Kluczborku
Przedstawiona wizja jest propozycją kształtowania wielofunkcyjnego kompleksu obiektów rekreacyjnych w zgodzie z naturą. Formy zagospodarowania determinują: walory przyrodniczo-krajobrazowe...
Zdjęcie: Koncepcja Parku Rataja w Poznaniu Koncepcja Parku Rataja w Poznaniu
Celem konkursu było uzyskanie różnorodnych rozwiązań projektowych umożliwiających wybór optymalnego zagospodarowania Parku sportowo-rekreacyjnego Rataje. W pracach...
Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta w Głogowie Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta w Głogowie
Koncepcja zagospodarowania W koncepcji zwrócono uwagę na wszystkie komponenty architektoniczne i naturalne, znajdujące się w obszarze projektowanym, a także na bliskie...
Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania Parku im. Andrzeja Błachańca w Zgorzelcu Koncepcja zagospodarowania Parku im. Andrzeja Błachańca w Zgorzelcu
Konkurs studencki – I nagroda Zespół: Szymon Rozalski, Łukasz Dworniczak, Aleksandra Grajek, Monika Grabowicz, Inwestor: Gmina Zgorzelec Wrocław 2007,...
Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prezentowana koncepcja jest efektem szczegółowych analiz przyrodniczych i krajobrazowych. Istniejące warunki naturalne uznaliśmy za główny wyznacznik kierunków przyszłego...
Przewiń na górę strony