Kategoria:

koncepcja projektowa

Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji Promenady Krzyckiej we Wrocławiu Koncepcja rewaloryzacji Promenady Krzyckiej we Wrocławiu
Koncepcja Promenady Krzyckiej we Wrocławiu obejmuje tereny zieleni rozciągające się po obu stronach linii kolejowej Popowice-Brochów (Towarowej Obwodnicy Wrocławia)....
Zdjęcie: Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów) Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów)
Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Międzybłociu zakłada uczytelnienie historycznej kompozycyj krajobrazowej przy jednoczesnym poszanowaniu zastanych walorów przyrodniczych....
Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie  zespołu zamkowego w Karłowicach Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach
Koncepcja zagospodarowania parku odwołuje się do bogatej tradycji historycznej zespołu zamkowego oraz lokalnego krajobrazu, na który składają się zabytki materialne...
Zdjęcie: Koncepcja rewaloryzacji parku zabytkowego w Kłóbce wraz z powiązaniem z obszarem skansenu Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Koncepcja rewaloryzacji parku zabytkowego w Kłóbce wraz z powiązaniem z obszarem skansenu Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Koncepcja rewaloryzacji parku zabytkowego W nawiązaniu do wykonanych analiz i ustaleń z inwestorem zaproponowano podział parku na trzy strefy, który nawiązuje do idei...
Zdjęcie: Park sportowo-rekreacyjny w Jaworznie – koncepcja parku z I. nagrodą w konkursie Park sportowo-rekreacyjny w Jaworznie – koncepcja parku z I. nagrodą w konkursie
Koncepcja parku Nowoczesny park miejski to naturalna energia i emocje  – pojęcia te stały się inspiracją w procesie projektowym nad koncepcją konkursową na zagospodarowanie...
Zdjęcie: Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu
Koncepcja Ogrodu Feniksa nawiązuje do motów ogrodu Yuanming pod Pekinem, uznanego za „wzór wzorów”. Układ przestrzenny projektowanego ogrodu nawiązuje do motywu...
Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w Kluczborku Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w Kluczborku
Przedstawiona wizja jest propozycją kształtowania wielofunkcyjnego kompleksu obiektów rekreacyjnych w zgodzie z naturą. Formy zagospodarowania determinują: walory przyrodniczo-krajobrazowe...
Zdjęcie: Koncepcja Parku Rataja w Poznaniu Koncepcja Parku Rataja w Poznaniu
Celem konkursu było uzyskanie różnorodnych rozwiązań projektowych umożliwiających wybór optymalnego zagospodarowania Parku sportowo-rekreacyjnego Rataje. W pracach...
Zdjęcie: Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta w Głogowie Koncepcja zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta w Głogowie
Koncepcja zagospodarowania W koncepcji zwrócono uwagę na wszystkie komponenty architektoniczne i naturalne, znajdujące się w obszarze projektowanym, a także na bliskie...
Przewiń na górę strony