Kategoria:

PORTFOLIO

Zdjęcie: Park Morawka w Stroniu Śląskim – Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Park Morawka w Stroniu Śląskim – Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania
Praca zakłada poprawę atrakcyjności parku z jednoczesnym poszanowaniem walorów naturalnych. Park Morawka wzdłuż ul. Sportowej utrzymany jest w swobodnym i pół-naturalnym...
Nie tylko mury – prezentacja na seminarium Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Wystąpienie pt. Nie tylko mury. Zasady identyfikowania, planowania i kształtowania środowiska w otoczeniu historycznych ruin na seminarium poświęconemu tematowi ochrony,...
Zdjęcie: Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie pl. św. Mikołaja we Wrocławiu Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni w rejonie pl. św. Mikołaja we Wrocławiu
Koncepcja zakłada połączenie projektowanych terenów za pomocą szerokiego ciągu pieszo-rekreacyjnego oraz kształtowanie rytmu zagospodarowanych skwerów i przestrzeni...
Zdjęcie: Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów) Projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu (gm Złotów)
Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Międzybłociu zakłada uczytelnienie historycznej kompozycyj krajobrazowej przy jednoczesnym poszanowaniu zastanych walorów przyrodniczych....
O krajobrazie wsi Tarczyn
Krajobraz kulturowy Tarczyna jest rezultatem wielowiekowych przemian zagospodarowania przestrzeni, zdeterminowanych przez cztery zasadnicze procesy: - lokację wsi na prawie...
Zdjęcie: Kwerenda i studium krajobrazu kulturowego dla wsi Tarczyn (gm. Wleń) Kwerenda i studium krajobrazu kulturowego dla wsi Tarczyn (gm. Wleń)
Zakończono prace badawcze dotycząc krajobrazu kulturowego wsi Tarczyn.  (więcej…)...
Trakt Hugo Richtera we Wrocławiu
Trakt Hugo Richtera (Hugo Richter Weg) Ścieżka spacerowa Hugo Richter Weg założona została z inicjatywy Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta w 1893 r. i stanowiła...
Zdjęcie: Kwerenda przekazów źródłowych i opracowań dla założenia ogrodowo-parkowego przy dawnym klasztorze urszulanek we Wrocławiu Kwerenda przekazów źródłowych i opracowań dla założenia ogrodowo-parkowego przy dawnym klasztorze urszulanek we Wrocławiu
Tematem opracowania są przemiany zagospodarowania parceli dawnego klasztoru i szkoły urszulanek położona przy al. Kasprowicza 64-66 na terenie osiedla Karłowice we Wrocławiu,...
Zdjęcie: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”
Radni Brzegu podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plan ochrony Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”. Sporządzenie planu ochrony jest następstwem...
Zdjęcie: Ścieżka edukacyjna dla parku w Kłóbce Ścieżka edukacyjna dla parku w Kłóbce
Ścieżka edukacyjna prezentuje walory kulturowe i przyrodnicze zabytkowego ogrodu krajobrazowego w Kłóbce (gm. Lubień Kujawski). Na obszarze parku prezentowane są: zastane...
Zdjęcie: Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój
Strona prezentuje studium konserwatorskie wykonane dla sołectwa Pokój, a w szczególności zabytkowych terenów zieleni położonych w tej miejscowości. Studia i analizy...
Zdjęcie: Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski) Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski)
Wykonane badania dla planowanej rewaloryzacji zespołu zamkowego Świny obejmowały następujące etapy: - kwerenda archiwaliów (A.Kwaśniewski); - analizy zasobów krajobrazu...
Przewiń na górę strony