Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu

Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia 10 kwietnia 2014 r. (zmiana z dnia 24 listopada 2016 r.), w celu poprawy skuteczności ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Przepisy uchwały obowiązują od 23 kwietnia 2015 r.

Główne cele utworzenia Parku Kulturowego

Zapisane w Uchwale główne cele utworzenia Parku Kulturowego to:
– ochrona materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego.
– regulacja handlu i działalności gastronomicznej,
– regulacja działań reklamowych. [1]

Obszar Parku Kulturowego

Park Kulturowy we Wrocławiu zajmuje powierzchnię 210 ha. Jego granice wyznaczają: Fosa Miejska, Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, a także park Słowackiego, Promenada Staromiejska i plac Kościuszki stanowiące najcenniejszy obszar Wrocławia wpisany do rejestru zabytków.

Ustalenia

Park Kulturowy powołano aby wzmocnić ochronę wrocławskich zabytków i związanych z nimi tradycji miejsca poprzez:

  • zachowywanie historycznych układów urbanistycznych i obiektów zabytkowych;
  • odtwarzanie historycznych  układów  urbanistycznych,  a także  ich  uzupełnianie  i wzbogacenia wpisujące nowe struktury o wysokiej jakości w istniejącą tkankę historyczną;
  • zapewnienie ekspozycji  zabytków  nieruchomych  i historycznych  zespołów  budowlanych,  historycznie ukształtowanych dominant oraz trójwymiarowej sylwety miasta;
  • rewaloryzowanie i rewitalizowanie przestrzeni miejskiej;
  • ograniczenie niekorzystnego wpływu nośników reklamowych w postaci tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków związanych z ochroną parku kulturowego na przestrzeń publiczną.

Załączniki do uchwały

  • wzory stałych kiosków ulicznych;
  • wzory słupów reklamowych oraz
  • miejsc, w których dopuszcza się handel poza budynkami.

[1] UCHWAŁA NR LVI/1465/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny – zagospodarowania terenu w rejonie ul. Żabia Ścieżka i dawnej rozlewni wódek we Wrocławiu

Przedwojenna rozlewnia wódek – „Dawna Gorzelnia” jako nowe centrum kultury i sztuki

Praca konkursowa zakłada kompleksową rewaloryzację obszaru w nawiązaniu do tradycji miejsca i walorów przyrodniczo-krajobrazowych Doliny Oławy. Program przestrzenny zakłada:
– restytucję dawnej wytwórni wódek i wyrobów spirytusowych – „Dawna Gorzelnia”;
– wprowadzenie nowej zabudowy obiekty małego handlu i usług – „Atelier lokalnych artystów”;
– budowę wielofunkcyjnego pawilonu w miejscu dawnego zakola rzeki – Wir O! ławy;Czytaj

Posadziliśmy 55 nowych drzew na Kowalach

Rewaloryzacja Osiedla-ogrodu, które objęliśmy opieką projektową i wykonawczą rozkręca się! Z pomocą i2 Development w listopadzie posadziliśmy 55 drzew – 48 brzóz brodawkowatych i 8 sosen czarnych. Czytaj

30 nowych drzew na Kowalach – początek rewaloryzacji Osiedla-Ogrodu

W ramach inicjatywy „Osiedle-Ogród” finansowanej z NFOŚiGW zrealizowano:

– społeczne badania przyrodnicze i kwerendy historyczne obszaru objętego projektem. Wnioski z tych prac wdrożono do projektów wykonawczych oraz opracowano materiały edukacyjne dla mieszkańców;

– projekt nasadzeń 30 drzewCzytaj

W kierunku rewaloryzacji “Osiedla-Ogrodu”. Krótko o historii jednego z najciekawszych terenów zieleni we Wrocławiu.

Zespół zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany pomiędzy ulicami: Bolesława Krzywoustego, Giżycką, Kętrzyńską i Grudziądzką na wrocławskim osiedlu Kowale, jest jednym z pierwszych  modernistycznych osiedli w naszym mieście. Wyróżniają je rozległe tereny zieleni, które stanowią integralny element kompozycji urbanistycznej – wraz z nimi objęto je ochroną poprzez wpis do rejestru zabytkówCzytaj

Maciej Motas

Wieloletni praktyk w leczeniu drzew z wykorzystaniem technik linowych. Z wykształcenia architekt krajobrazu. Posiada uprawnienia zawodu: Treeworker oraz uprawnienia na pielęgnację drzew na terenach zabytkowych. Założyciel firmy arborysta.com.

Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu

Koncepcja Ogrodu Feniksa nawiązuje do motów ogrodu Yuanming pod Pekinem, uznanego za „wzór wzorów”. Układ przestrzenny projektowanego ogrodu nawiązuje do motywu mitycznych dziewięciu kontynentów z Yuanming Yuan. Całość założenia, tworzy zamknięty mikrokosmos, do którego prowadzą cztery bramy, strzeżone przez Żółwia, Smoka, Feniksa oraz Tygrysa. Klasyczny dla feng shui schemat został podkreślony poprzez podział terenu na ogrody czterech pór roku.Czytaj